A Study of Dignity Kazuo Ishiguro, The Remains of the Day

A butler on leave travels through the English landscape – an outwardly tranquil environment, whose greatness lies in its “very lack of obvious drama or spectacle” (29); an explicit image of the dignified professional that our butler, Mr Stevens, has endeavored to be during his entire life. A great butler, he theorizes, embodies dignity, a virtue resting on the imperturbability of his person and on the moral status of the household that he serves.

Continue readingA Study of Dignity Kazuo Ishiguro, The Remains of the Day

Vrijheid volgens Hannah Arendt

Bijdrage aan de Idee van september; pdf hier.

De rubriek ‘sociaal-liberale denkers’ roept natuurlijk elke keer weer de vraag op wat denken ‘sociaal-liberaal’ maakt. In gedachten vat ik dat meestal ongeveer zo samen, dat een liberaal belang hecht aan vrijheid, en een sociaal-liberale denker zich er bovendien rekenschap van geeft dat die vrijheid iets is dat tot stand komt ín een samenleving; vrijheid in verbondenheid, op de een of andere manier uitgewerkt.

Continue reading “Vrijheid volgens Hannah Arendt”

Niets hogers dan de mens

Bijdrage aan de Idee van juli 2016 — pdf hier.

Rorty

Richard Rorty werd in 1931 geboren in een links maar antistalinistisch gezin; zijn ouders prentten hem in dat alle goede mensen socialisten waren als Trotski. Tegelijk raakte hij in zijn jeugd geobsedeerd door orchideeën. Hij voelde zich daarover licht ongemakkelijk: kon hij die ‘sociaal nutteloze’ belangstelling eigenlijk wel rijmen met het engagement dat hem was bijgebracht? “Ik was bang dat mijn belangstelling voor orchideeën niet Trotski’s goedkeuring had kunnen wegdragen.”[1]

Continue reading “Niets hogers dan de mens”