“His heart loved goodness most.” George Saunders, Lincoln in the Bardo

President Lincoln’s son Willie has died, and has now joined the ghosts at the cemetery. Most of the ghosts have stayed behind because they were not ready to move on – with the exception of the reverend Everly Thomas, who thought he was ready but who has fled from judgment at the last instant. Most of the ghosts have not accepted the fact that they have died, believing vaguely but strongly that whatever was on their mind when they were taken from the world can still be achieved. They will still be able to sleep with their wife after healing from their injury and getting out of the ‘sick-box’; or they can yet reverse their ill-advised suicide attempt.

Continue reading“His heart loved goodness most.” George Saunders, Lincoln in the Bardo

Van wie is het verhaal? Édouard Louis, Weg met Eddy Bellegueule en Geschiedenis van geweld

Eddy’s homoseksualiteit is lot, is een onweerstaanbare natuurkracht, die zich praktisch vanaf zijn geboorte manifesteert; en dat in een omgeving waarvoor voor zijn soort mensen volstrekt geen plaats is. Niet dat er door de stoere jongens in het dorp geen homoseksuele handelingen worden verricht, maar aan hen kleeft dat niet; “de misdaad bestaat niet uit het doen, maar uit het zijn. En vooral uit het eruitzien als” (150). Eddy is een open boek voor zijn omgeving, en als hij probeert via vriendinnetjes te bewijzen dat hij normaal is, houdt hij niemand lang voor de gek; zijn lichaam weigert dienst in bed, zelfs wanneer hij zich voorstelt overweldigd te worden door potige mannen. Zijn poging laat alleen een gekwetst meisje achter.

Continue readingVan wie is het verhaal? Édouard Louis, Weg met Eddy Bellegueule en Geschiedenis van geweld

A Study of Accountability Dave Eggers, Your Fathers, Where Are They? And the Prophets, Do They Live Forever?

Thomas’ life hasn’t gone the way it should, and he has certain ideas about why that is. Therefore, he decides to stop time, and ask questions to the people he thinks hold the key to explaining his own situation. His method is to kidnap them, chain them to a pole in an abandoned barracks, and convince them to talk.

Continue readingA Study of Accountability Dave Eggers, Your Fathers, Where Are They? And the Prophets, Do They Live Forever?

A Study of Irony Julian Barnes, The Noise of Time

“Tell me, whom does art belong to?” (91) When Barnes’ Shostakovich dutifully assists in examining students at the conservatory on their knowledge of Marxist-Leninist ideology, he makes sure to ask only the easiest questions. In this case, the answer is on a large banner in the examination hall: Lenin’s insistence that “ART BELONGS TO THE PEOPLE”.

Continue readingA Study of Irony Julian Barnes, The Noise of Time

De kleur van de Mercedes Laurent Binet, HhhH

Is dit een roman of een geschiedverhaal? Natuurlijk is een van de motieven in HhhH dat de auteur zelf uitdrukkelijk worstelt met de status van wat hij uiteindelijk aan het papier toevertrouwt. “Als mijn verhaal een roman was”, zegt hij vaak (224); elders noemt hij het een “infra-roman” (256) – ik weet niet wat dat betekent; misschien een roman ín een geschiedverslag.

Continue readingDe kleur van de Mercedes Laurent Binet, HhhH

Over boekenkasten met alleen maar oplossingen M. Februari, De literaire kring

“Waarom zijn de woorden van de dichter aangrijpender dan je eigen woorden? Op het tentamen antwoordt een van Randolfs studenten: ‘Om dezelfde reden waarom de liefdesgeschiedenis van een ander altijd aangrijpender is dan je eigen liefdesgeschiedenis. Omdat het de liefdesgeschiedenis is van een ander. Omdat je er zelf buiten blijft – met je twijfelachtige karakter, en je tweederangs lichaam.’” (19)

Continue readingOver boekenkasten met alleen maar oplossingen M. Februari, De literaire kring